วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

Restore/Upgrade error 1015


Error 1015

กรณีที่มีการ upgrade/restore iOS แล้วพบ Error 1015 นั้น มาจากเราพยายามที่จะ Downgrade
ไปยัง iOS version ที่ต่ำกว่า ที่ Apple กำหนดไว้ให้ใช้งานกับ iDevice นั้นๆ
ทางแก้ไข
 • ให้ตรวจสอบดูว่าไฟล์ .ipsw ที่เราใช้นั้น เป็น version ล่าสุด หรือ ไม่
 • ถ้าหาก ต้องการ Downgrade เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ ช่วยในการ Downgrade เช่น iFaith, TinyUmbrella
โดยปกติ การ Downgrade นั้น จะทำได้ต่อเมื่อ เครื่องของเราต้องมีการเก็บค่า SHSH Blob ไว้ โดย ใช้ Cydia (เฉพาะเครื่องเจล) หรือ TinyUmbrella
นอกจากใช้เครื่องมือ ในการ Downgrade แล้ว ถ้าเราได้เคยเก็บค่า SHSH Blob ของเราไว้ด้วย Cydia แล้ว เราสามารถ Downgrade ได้เอง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ โดยแก้ไข DNS ให้ชี้ domain gs.apple.com ไปที่ 74.208.105.171 ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การแก้ไข DNS
เครื่อง Windows
 • Now, go to C:/Windows/System32/drivers/etc
 • You’ll find a file called “hosts” in the folder. Make a backup copy of it somewhere.
 • Now, add the following lines to the end of the “hosts” file ( the original file, not the backup)
 • 74.208.105.171 gs.apple.com
 • Save the file.
เครื่อง Mac

 • Open Terminal, then type the following:

sudo nano /etc/hosts

 • Add the following line at the end of the hosts file and then save and close the file:

74.208.105.171 gs.apple.com

 • Press control+o and hit enter to save.
 • Press control+x to exit


เวบแนะนำ การเก็บ ค่า SHSH Blob


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น